Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439154
Title De voordelen van zindelijkheid; Varkenstoilet moet kosten varkenssector drukken
Author(s) Bartels, Fleur; Verdoes, Nico
Source De voordelen van zindelijkheid; Varkenstoilet moet kosten varkenssector drukken, Boerenbusiness.nl, 2013-03-01, C. Gunneman, http://www.boerenbusiness.nl/artikel/item/10821453/Varkenstoilet-moet-kosten-varkenssector-drukken
Department(s) WIAS
Wageningen Livestock Research
Adaptation Physiology
Publication type Media appearance
Publication year 2013
Abstract De mest efficiënter verwerken en de uitstoot van schadelijke gassen en fijnstof te verlagen terwijl het dierenwelzijn verbeterd en de kosten worden verlaagd; volgens Wageningen UR kan dit met het varkenstoilet. Wageningen UR Livestock Research heeft het varkenstoilet in de praktijk getest op het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in het Brabantse Serksel. Bij het watercloset voor de beesten brengen de varkens de mest zelf weg. Volgens projectleider Nico Verdoes van Wageningen UR is de plaats van de keutel de sleutel. De reden hiervoor is de aangeboren zindelijkheid van varkens. Zodra varkens een nieuw hok betreden bepalen ze eerst de zogenoemde functiegebieden voor liggen en eten. Het meest onaantrekkelijke plekje in het hok wordt vervolgens de mestplaats. ‘Daar moet je rekening mee houden voor de locatie van een varkenstoilet’, aldus onderzoekster Fleur Bartels van Wageningen. Onderzoekers van VIC Sterksel hebben samen met varkenshouders en stallenbouwers twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van verschillende prototypes van de toiletstal, voor zowel grote als kleine groepen dieren. De belangrijkste bevindingen zijn dat varkens bij voorkeur langs een wand mesten, op een rustige en afgescheiden plek. Het stalklimaat, de lichtkleur en de lichtintensiteit zijn eveneens van invloed, net als de mogelijkheid van sociaal contact met soortgenoten. Varkens zijn goed te trainen om hun behoefte op de aangewezen plek te doen. Meer onderzoek is echter nodig om te kijken hoe varkens op een efficiënte manier van elkaar kunnen leren en of dit leerproces is te automatiseren. Naast praktijktests van Wageningen en VIC zijn ook varkenshouders van het Netwerk Varkenstoilet op eigenbedrijven aan de slag gegaan met het varkenstoilet. Harry Henst en Andries van den Bogert, twee deelnemers, zeggen dat per bedrijf moet worden bekeken wat het beste past. ‘Het is een combinatie van factoren, bijvoorbeeld het aanbieden van ruwvoer op te verwachten ‘foute mestplekken’ kan helpen om de functiegebieden anders in te delen’
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.