Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439160
Title Genetische tools voor natuurbeheer: van het lab naar de praktijk
Author(s) Groot, G.A. de; Laros, I.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)4. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
Department(s) Animal Ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbeheer - genetische diversiteit - populatiegenetica - populatie-ecologie - nature management - genetic diversity - population genetics - population ecology
Categories Nature Management (General)
Abstract Genetische technieken worden nog altijd maar mondjesmaat gebruikt in het natuurbeheer en -beleid. Dit is deels het gevolg van een imagoprobleem: in het verleden waren deze technieken prijzig, en de toepassingsmogelijkheden beperkt. De moleculaire ecologie staat echter niet stil en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Gevestigde technieken hebben hun concrete waarde voor beleidsvorming en praktisch populatiebeheer inmiddels bewezen, en werden prijstechnisch steeds interessanter. Nieuwe technieken bieden een efficïënt alternatief voor conventionele inventarisaties. Tijd voor een update.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.