Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439165
Title Niet kunstmest, maar water is belangrijkste bron van natrium (Wim Voogt zet de situatie uiteen)
Author(s) Staalduinen, J. van; Voogt, W.
Source Onder Glas 10 (2013)5. - p. 53 - 53.
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) glastuinbouw - waterkwaliteit - natrium - irrigatie - bemesting - mineralenopname - kasgewassen - snijbloemen - groenten - greenhouse horticulture - water quality - sodium - irrigation - fertilizer application - mineral uptake - greenhouse crops - cut flowers - vegetables
Categories Water Quality / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Intensief recirculeren spaart water en meststoffen, maar soms is spuien noodzakelijk. Een oplopend natriumcijfer is een belangrijke aanleiding om recirculatie- en spoelwater te lozen. Blijkens onderzoek bevat het uitgangswater vaak veel natrium. Meestal meer dan er via meststoffen het bedrijf binnenkomt. Wim Voogt van Wageningen UR Glastuinbouw is gespecialiseerd in meststoffen en zet de situatie uiteen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.