Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439460
Title Winterintrek van rivierprik bij Kornwerderzand en het Haringvliet najaar 2012
Author(s) Griffioen, A.B.; Kuijs, E.K.M.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C084/13) - 19
Department(s) Vis
Visserij
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) prikvissen - vismigratie - seizoensmigratie - monitoring - ijsselmeer - haringvliet - lampreys - fish migration - seasonal migration - monitoring - lake ijssel - haringvliet
Categories Aquatic Ecology
Abstract Met fuikvangsten is op de twee locaties de intrek van rivierprik vastgesteld en uitgedrukt in vangsten per fuiketmaal. Op beide locaties is gebleken dat de maand december grotere vangsten heeft opgeleverd dan de maanden september – november. Aanvullend advies: uitbreiding locaties voor monitoring, namelijk in de Eems, ter hoogte van Delfzijl.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.