Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439580
Title Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelten in de volle grond : fase 1 en 2: ontwerp en bouw van prototype
Author(s) Kempenaar, C.; Michielsen, J.G.P.; Nieuwenhuizen, A.T.; Slabbekoorn, J.J.; Zande, J.C. van de
Source Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 24
Department(s) Applied Ecology
Agro Field Technology Innovations
OT Team Int. Prod. & Gewasinn.
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) landbouwtechniek - spuiten - toedieningswijzen - spuitapparaten - controlled droplet application - kleinvolume spuiten - pesticiden - aardbeien - aangepaste technologie - landbouwkundig onderzoek - agricultural engineering - spraying - application methods - sprayers - controlled droplet application - low volume spraying - pesticides - strawberries - appropriate technology - agricultural research
Categories Agricultural Engineering (General) / Fruit Growing
Abstract In dit rapport worden de eerste fasen van de ontwikkeling van een autonome precisiespuit in de aardbeienteelt beschreven. Dit traject is een initiatief van een groep aardbeientelers in West Brabant, Homburg Holland uit Stiens en Wageningen UR–PRI, om te komen tot een systeem waarmee autonoom gewasbeschermingsmiddelen op een zo nauwkeurig mogelijke manier toegediend kunnen worden in aardbeien. De partners in deze publiek private samenwerking hebben hiertoe een ontwikkeltraject opgezet waarin vier fasen onderscheiden worden: ontwerp, bouw, testen en aanpassen, en demonstreren van de autonome spuit. Het initiatief is gestart in 2009 en het samenwerkingscontract loopt door tot en met 2014.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.