Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439618
Title Naar gekleurde recreatie in het groen
Author(s) Kloek, M.E.
Source Wageningen UR
Department(s) Forest and Nature Conservation Policy
Plant Ecology and Nature Conservation
WASS
WIMEK
Publication type Web page aimed at the general public
Publication year 2013
Keyword(s) recreatie - stadsomgeving - stedelijke samenleving - natuur - diversiteit - cultuur - recreation - urban environment - urban society - nature - diversity - culture
Categories Leisure, Recreation, Tourism (General) / Urban Society
Abstract In de Nederlandse multiculturele samenleving wonen, werken en recreëren mensen met verschillende culturele achtergronden. Deze diversiteit aan culturen zie je echter minder goed terug wanneer je de Nederlandse natuur in gaat. Daar kom je Nederlanders van allochtone afkomst nauwelijks tegen. Vinden zij de Nederlandse natuur te saai, te wild, of niet interessant? In een artikel in Trouw en tijdens het symposium van de Heimans en Thijsse Stichting over 'De relatie tussen mens en natuur in een verstedelijkte omgeving', laat onderzoeker Marjolein Kloek zien welke ideeën over recreatie en natuur leven onder Chinese, Turkse en Nederlandse jongeren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.