Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439642
Title LandbouwOnderzoek (LO): Portfolioanalyse, Resultaten & Effecten
Author(s) Kaashoek, B.; Korlaar, L.; Veldkamp, J.; Wijnands, J.H.M.
Source Brussel : IWT, agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT-studies / Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 71) - 44
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
Business Economics
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) landbouwkundig onderzoek - vlaanderen - kennisoverdracht - toegepast onderzoek - landbouwsector - tuinbouw - programma-evaluatie - agricultural research - flanders - knowledge transfer - applied research - agricultural sector - horticulture - program evaluation
Categories Agriculture in Europe
Abstract Het IWT is uitvoerder van het programma LandbouwOnderzoek (LO). Dat programma is in 2005 ontstaan, na goedkeuring van de Vlaamse overheid, om toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector te financieren. Jaarlijks kunnen uitvoerders (universiteiten, hogescholen, praktijkcentra en onderzoekscentra), alleen of in consortium, voorstellen indienen om kennis te ontwikkelen, te bundelen en te vertalen voor bedrijven uit de Vlaamse primaire sector (en distributie en opslag). De activiteiten in het programma richten zich uitsluitend op de primaire plantaardige productie, evenals de distributie en opslag van deze producten. Het onderzoeksbureau Dialogic heeft de studie naar het portfolio, de werking, resultaten en effecten van LandbouwOnderzoek als instrument toegewezen gekregen. De studie is bovendien gelijktijdig uitgevoerd met het verder uitwerken van de hervorming van het LO-programma door het IWT. De inzichten worden verwerkt in de vernieuwde aanpak van LandbouwOnderzoek naar Landbouw-trajecten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.