Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439753
Title Onderzoek naar alternatieven voor het gebruik van formaline in de bollenteelt : alternatieven voor formaline in de voorweek- en warmwater-behandeling en vervangen van formaline tijdens het ontsmetting via dompelen kort voor planten
Author(s) Dam, M.F.N. van; Boer, M. de; Lans, A.M. van der; Breeuwsma, S.J.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 36
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bloembollen - bacterieziekten - schimmelziekten - heetwaterbehandeling - formaldehyde - ontsmettingsmiddelen - desinfectie - ziektepreventie - alternatieve methoden - tests - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - bacterial diseases - fungal diseases - hot water treatment - formaldehyde - disinfectants - disinfection - disease prevention - alternative methods - tests - agricultural research
Categories Bulb and Tuber Flowers / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Zeeuwse aquacultuurondernemers zijn in januari 2013 vier dagen naar de regio Cadiz en Huelva in Spanje afgereisd om kennis te maken met de aquacultuuractiviteiten en te leren van de ervaringen daar. Deze studiereis is georganiseerd in het kader van het inmiddels afgeronde RAAK Internationaal project 'Het zoute goud', waarvan HZ University of Applied Sciences penvoerder was. De studiereis naar Spanje vormde samen met een slotsymposium de afsluiting van dit project.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.