Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439757
Title Biosubstraat : Duurzaam substraat op basis van BioFoam
Author(s) Baltissen, A.H.M.C.; Molenveld, K.; Bosch, C.; Blok, C.; Reuler, H. van; Sluis, B.J. van der; Dijkema, M.H.G.E.; Gude, H.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 53
Department(s) Nursery Stock
BBP Sustainable Chemistry & Technology
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) substraten - schuimplastic - biopolymeren - tuinbouw - polymelkzuur - proeven - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - substrates - plastic foam - biopolymers - horticulture - polylactic acid - trials - biobased materials - biobased economy
Categories Bioplastics and Polymers
Abstract Doelstelling van het project was het ontwikkelen van een hernieuwbare grondstof/substraat, welke voldoet aan de wensen en eisen van de kwekers en waar een kwalitatief goed product op geteeld kan worden met handhaving of verbetering van het rendement. Het belangrijkste eindproduct is een bio substraat op basis van gemodificeerde BioFoam. De volgende activiteiten hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelstelling: • Het ontwikkelen en produceren van diverse varianten gemodificeerde BioFoam en het uitvoeren van een aantal fysische en chemische testen in het laboratorium. • Het bepalen van belangrijke eigenschappen van deze gemodificeerde BioFoam als substraat in combinatie en vergelijking tot andere grondstoffen in het laboratorium • Het uitvoeren van diverse teeltproeven met mengsels van BioFoam met andere grondstoffen • Het in beeld brengen van de voordelen met betrekking tot de ketenkosten. Er is maar een teeltjaar (alleen 2012) gebruikt om testen uit te voeren. Ketens moeten daarom nog deels opgezet worden. • Op basis van de (teelt)proeven zijn wel meer partijen bij het project betrokken geraakt en heeft de markt belangstelling getoond. Het belangrijkste eindproduct is een getest substraat op basis van gemodificeerde BioFoam.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.