Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439781
Title Bedrijfsmanagementsystemen in de akkerbouw : Een inventarisatie van gebruik en wensen
Author(s) Janssens, S.R.M.; Kruize, J.W.; Dijk, J.J. van; Robbemond, R.M.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport 2013-033) - ISBN 9789086156368 - 73
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Information Technology
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw - registratie - bedrijfsinformatiesystemen - bedrijfsmanagement - precisielandbouw - nuttig gebruik - nederland - farm management - arable farming - registration - management information systems - business management - precision agriculture - utilization - netherlands
Categories Farm Management / Arable Farming
Abstract De initiatiefnemers Suiker Unie, CZAV, Agrifirm Plant BV, Nedato en Landbouwcommunicatie BV hebben geconcludeerd dat telers in de akkerbouw relatief weinig gebruik maken van al beschikbare registratie- en bedrijfsmanagementsystemen (BMS) en dat zij de bijbehorende mogelijkheid van elektronische uitwisselingsmogelijkheden met onder andere de PETAcoöperaties maar ten dele benutten. In opdracht van het Programma Precisie Landbouw (PPL) heeft het LEI een onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de redenen waarom telers relatief weinig gebruik maken van genoemde mogelijkheden. Daarvoor is onder andere een enquête gehouden onder bijna 50 deelnemers aan het Bedrijveninformatienet van het LEI die afnemer/leverancier waren bij twee of meer van genoemde PETAcoöperaties. Uit het onderzoek blijkt dat Akkerbouwers tevreden tot ruim tevreden zijn over hun bedrijfsmanagementsysteem (BMS). Ze gebruiken hun BMS in eerste instantie voor het registreren van teeltgegevens om deze in verband met voedselveiligheidseisen aan externe partijen door te geven. Uit het onderzoek blijkt niet dat telers weinig gebruik maken van een BMS. De mogelijkheid om een BMS te gebruiken om de eigen interne bedrijfsvoering te analyseren of te verbeteren dan wel te gebruiken voor gegevensuitwisseling met externe apparatuur, wordt in beperkte mate benut.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.