Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439804
Title Onbeperkt houdbaar: advies voor een nieuw natuurbeleid in Nederland
Author(s) Berendse, F.; Leeuwen, B. van; Arts, B.J.M.; Bade, T.; Kuks, S.M.M.
Source De Levende Natuur 114 (2013)3. - ISSN 0024-1520 - p. 74 - 83.
Department(s) Plant Ecology and Nature Conservation
Forest and Nature Conservation Policy
PE&RC
WASS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbeleid - vegetatiebeheer - natuurbeheer - habitats - oppervlakte (areaal) - natuurgebieden - nature conservation policy - vegetation management - nature management - habitats - acreage - natural areas
Categories Nature Management (General)
Abstract In mei 2011 ontving Illka Hanski uit handen van de Zweedse koning Karel Gustaaf de prestigieuze Crafoord prize. Hij kreeg de prijs voor zijn bijdrage aan de wiskundige theorie die de effecten van oppervlakte en versnippering van natuur op de populaties van wilde planten en dieren beschrijft. Ongeveer gelijktijdig doemden in Nederland de contouren op van een drastische koerswijziging van de overheid, die een einde zou maken aan het Nederlandse natuurbeleid dat sinds 1990 op deze theorie was gebaseerd. Er werden ingrijpende bezuinigingen aangekondigd, van meer dan 70%. Nooit eerder was de kloof tussen regeringsbeleid en wetenschappelijk inzicht zo diep. Deze koerswijziging heeft de aanzet gegeven tot een politieke en maatschappelijke herbezinning op nut en noodzaak van het natuurbeleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.