Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439840
Title Passende Beoordeling Sail & Marinedagen Den Helder 2013
Author(s) Baptist, M.J.; Smit, C.J.
Source Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C019/13) - 122
Department(s) Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) publieksevenementen - festivals - fauna - nadelige gevolgen - monitoring - natura 2000 - kop van noord-holland - waddenzee - spectator events - festivals - fauna - adverse effects - monitoring - natura 2000 - kop van noord-holland - wadden sea
Categories Animal Ecology
Abstract Het evenemententerrein van Sail & Marinedagen Den Helder ligt in het Natura 2000 gebied Waddenzee. De kans op significante gevolgen zijn niet bij voorbaat uit te sluiten. In deze Passende Beoordeling wordt vastgesteld of er kans is op significante gevolgen op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied Waddenzee en nabije Natura 2000-gebieden. Hierbij wordt gelet op de relevante aspecten van de instandhoudingsdoelstellingen en de mate van zekerheid over het optreden van het effect (aard, grootte) in relatie tot het natuurlijke functioneren van habitattypen, leefgebieden en soorten (met hun natuurlijke fluctuaties en eventuele trends)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.