Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439940
Title Ontwikkeling kennis- en innovatiesystemen in de Greenports: stand van zaken onderzoeksresultaten
Author(s) Geerling-Eiff, Florentien
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2013
Keyword(s) horticulture - greenhouse horticulture - businesses - knowledge transfer - innovations - cooperation - objectives - research - regional atelier - monitoring - program evaluation
Categories Horticulture / Knowledge Exchange / Agricultural Education
About Powerpointpresentatie over methodieken van kennisoverdracht. Aandacht voor de doelstelling en het beoogde resultaat. De MK-projecten maken onderdeel uit van de bredere Greenportprogramma’s in de regio (o.a. EFRO). Het doel is tweeledig: monitoren en evalueren (M&E) van het proces om te komen tot goed functionerende regionale kennis- en innovatiesystemen om de regio’s zowel intern als regio-overstijgend een spiegel met geleerde lessen voor te houden en ‘best practices ’ te documenteren; hands-on actieonderzoek per regio en op maat om de samenwerkende partners in de gouden driehoek te faciliteren bij de verankering van een duurzaam kennis - en innovatiesysteem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.