Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439971
Title Ontwikkeling van veilige toepassingen voor gewasbehandelingen met electrolysewater in de glastuinbouw
Author(s) Hofland-Zijlstra, J.D.; Vries, R.S.M. de; Blok, C.; Boer-Tersteeg, P.M. de; IJdo, M.L.; Bosch, C.; Ayik, A.; Bruning, H.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1240) - 50
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Environmental Technology
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) water - elektrolyse - glastuinbouw - gewasbescherming - milieubescherming - arbeidsomstandigheden - plantenvoeding - biociden - ultrasone behandeling - verneveling - druppelbevloeiing - nederland - water - electrolysis - greenhouse horticulture - plant protection - environmental protection - working conditions - plant nutrition - biocides - ultrasonic treatment - nebulization - trickle irrigation - netherlands
Categories Water Quality / Cultural Control
Abstract Dit onderzoek had als doel om de werking van electrolysewater te verbinden met de chemische eigenschappen en op zoek te gaan naar veilige toepassingen als gewasbehandeling voor de glastuinbouwsector. Vijf producenten hebben voor dit onderzoek de gewenste samenstelling van electrolysewater aangeleverd. Alle producten met daarin 36-65 ppm vrij chloor waren binnen vijf minuten 100% effectief tegen de bacterie, Erwinia chrysanthemi en de schimmel, Botrytis cinerea. De grenzen van gewasschade in de kiemplantentest werden sterker bepaald door de hoeveelheid natriumzout en EC gehalte van de electrolysevloeistof dan de hoeveelheid vrij chloor. In een korte meedruppelproef met tomaat zijn verschillende concentraties vrij chloor (0, 4, 8, 20 ppm) gedoseerd aan het voedingswater. Er werd geen gewasschade gevonden of negatief effect op de wortelkolonisatie van Trianum door de geringe chloorwaardes (vrij en totaal) die na vier weken bij de druppelaar werden teruggemeten. Testen met gewasbehandelingen laten zien dat éénmalige behandelingen tot 300 ppm geen gewasschade geven. Bij meerdere toepassingen is groeiremming te voorkomen door lagere concentraties te gebruiken of blootstellingstijd te beperken. Electrolysewater kan een veilig en bruikbaar alternatief bij het terugdringen van het fungicidegebruik.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.