Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439972
Title Onderzoek naar de oorzaak van 'zwarte vaten in radijs'
Author(s) Ludeking, D.J.W.; Hamelink, R.; Hofland-Zijlstra, J.D.; Wensveen, W. van
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1241) - 38
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) radijsjes - raphanus sativus - symptomen - infectieziekten - verkleuring - vaatbundels - stenotrophomonas - glastuinbouw - glasgroenten - nederland - radishes - raphanus sativus - symptoms - infectious diseases - discoloration - vascular bundles - stenotrophomonas - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - netherlands
Categories Symptoms of plant pests, diseases and disorders / Root Vegetables
Abstract Op één Nederlands radijsbedrijf treedt vanaf de herfst van 2007 een verschijnsel op, waarbij radijsknollen bruine tot zwarte vaatbundels vertonen. De radijsplantjes blijven veelal achter in groei of gaan dood. Uitwendig is de verkleuring niet altijd waarneembaar, waardoor deze knollen toch in het handelskanaal terecht kunnen komen. Sinds het voorjaar van 2008 is het verschijnsel ook op een ander bedrijf opgetreden. Op de betreffende bedrijven breidt het verschijnsel zich elk jaar uit en leidt tot veel schade in het winterhalfjaar. Een bekende ziekteverwekker is in voorgaande onderzoeken niet geïsoleerd, daarom is er in dit onderzoek verder gezocht om een onbekende ziekteverwekker te kunnen identificeren. Gedurende dit onderzoek is er vastgesteld dat de ziekte overdraagbaar is via grond en wordt veroorzaakt door de bacterie Stenotrophomonas spp. De bacterie is geïsoleerd uit geïnfecteerde knollen, er is een moleculaire analyse gemaakt van de isolaten en de postulaten van Koch zijn toegepast. Op basis van de analyse en het terug toetsen van het pathogeen kan worden geconcludeerd dat Stenotrophomonas spp. verantwoordelijk is voor de symptomen in het gewas.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.