Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439973
Title Verkenning van mogelijkheden voor plantweerbaarheid tegen bladluis in paprika
Author(s) Messelink, G.J.; Bloemhard, C.M.J.; Kok, L.W.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1242) - 22
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) biologische bestrijding - myzus persicae - reductie - paprika's - capsicum annuum - onderdrukking - insectenplagen - populatiegroei - immuniteitsreactie - glastuinbouw - nederland - biological control - myzus persicae - reduction - sweet peppers - capsicum annuum - suppression - insect pests - population growth - immune response - greenhouse horticulture - netherlands
Categories Biological Control of Pests / Fruit Vegetables
Abstract Het doel van dit onderzoek was om maatregelen te vinden waarmee bladluis in paprika via de plant geremd kan worden. Hoewel er in de literatuur duidelijke aanwijzingen zijn dat de plantweerbaarheid verhoogd kan worden, is dit niet naar voren gekomen in dit onderzoek. Een verhoogde kaliumgift, wormenhumus en plantversterkers op basis van huminezuren of salicylzuur konden géén significante remming geven van bladluis. Wel is het omgekeerde gevonden: wanneer veen voor 20 procent werd gemengd met wormenhumus resulteerde dit in 35 procent meer populatiegroei van rode perzikluis ten opzichte van onbehandelde planten op alleen veen. Dit onderzoek heeft verder laten zien dat de reactie van bladluis op de plantbehandeling zelfs binnen een soort kan variëren. Het groene fenotype van perzikluis reageerde anders dan het rode fenotype, waarschijnlijk omdat de positie die deze bladluizen innemen op de plant ook anders is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.