Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439980
Title Bouwstenen voor tripsbestrijding in chrysant
Author(s) Linden, A. van der; Grosman, A.H.; Staaij, M. van der; Messelink, G.J.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1243) - 42
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) organismen ingezet bij biologische bestrijding - thrips - roofmijten - chrysanthemum - teelt onder bescherming - bloementeelt - nederland - biological control agents - thrips - predatory mites - chrysanthemum - protected cultivation - floriculture - netherlands
Categories Biological Control of Pests / Cut Flowers
Abstract De Californische trips, Frankliniella occidentalis is een moeilijk te bestrijden plaag in de chrysantenteelt. Dit onderzoek richtte zich op de verbetering van biologische bestrijding met roofmijten en roofwantsen. In een kasproef met 6 opeenvolgende teelten is de bestrijding van trips gevolgd bij 7 soorten roofmijten (phytoseiiden). Van deze soorten was Amblydromalus limonicus de beste verspreider en werd de beste bestrijding van trips bereikt met Amblyseius montdorensis en A. limonicus, beide subtropische soorten. De resultaten met Amblyseius swirskii waren net iets slechter dan deze 2 soorten. Neoseiulus cucumeris , de soort die tot nu toe veel gebruikt is, was net als Neoseiulus barkeri nauwelijks terug te vinden. Ook de inheemse soorten Amblyseius andersoni en Neoseiulus reductus vestigden zich minder goed dan de subtropische roofmijten. Bij Orius is aangetoond dat stuifmeel en bloeiende bankerplanten geschikt zijn voor vermeerdering van Orius laevigatus maar niet voor Orius majusculus . Beide soorten roofwanten konden ook doorgekweekt worden op mycofage mijten. Deze mijten bieden daarom perspectief om roofwantsen in gewassen te ondersteunen. Tot slot is aangetoond dat toplagen met mycofage mijten natuurlijke populaties bodempredatoren zoals bodemroofmijten en kortschildkevers, sterk laten toenemen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.