Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440037
Title Interactieve ontwerpmethodieken voor integrale duurzaamheid Toepassing van RIO in een aantal niet-veehouderij-gebonden cases
Author(s) Bos, A.P.; Annevelink, E.; Bos, H.L.; Keijsers, E.R.P.; Maas, M.P. van der; Poot, E.H.; Vermeulen, T.; Raaphorst, M.G.M.; Maas, A.A. van der; Schoorlemmer, H.B.; Dijk, S.M. van
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1246) - 35
Department(s) LR - Innovation Processes
FBR BP Biorefinery & Natural Fibre Technology
Fruit
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
GTB Tuinbouw Technologie
OT Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) innovaties - duurzame ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - ontwerp - methodologie - bioraffinage - grasmaaisel - teeltsystemen - fruitteelt - bloembollen - cultuur zonder grond - wijnbouw - aquaponics - biobased economy - innovations - sustainable development - sustainability - design - methodology - biorefinery - grass clippings - cropping systems - fruit growing - ornamental bulbs - soilless culture - viticulture - aquaponics - biobased economy
Categories Innovation Studies (General)
Abstract RIO (Reflexief Interactief Ontwerpen) bestaat uit drie hoofdonderdelen: de (systeem)analysefase, de ontwerpfase en de verankeringsfase. RIO is ontstaan in een veehouderijcontext. Die context heeft een aantal specifieke eigenschappen, die toepassing van RIO in andere sectoren niet volledig vanzelfsprekend maakt. In een drietal projecten in de tuinbouw en biobased research is onderzocht in hoeverre (onderdelen van) RIO toepasbaar zijn in deze contexten. Gemeenschappelijk kenmerk van de cases die daarbij aan de orde waren was dat een technologisch kernidee het startpunt voor het ontwerpproces vormde, met een min of meer impliciete maatschappelijke problematiek die daarachter werd voorondersteld. De drie cases zijn: grasraffinage, Teelt de Grond Uit: bloembollen en appel, Teelt de grond uit: vinicultuur en aquaponics.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.