Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440061
Title 'Intraspecific pathogen variation' Verslag KNPV/Plantum/EPS-eendagsconferentie : Wageningen, 22 januari 2013
Author(s) Folkertsma, R.T.; Goverse, A.; Posthuma, E.; Gilijamse, T.
Source Gewasbescherming 44 (2013)2. - ISSN 0166-6495 - p. 32 - 34.
Department(s) Laboratory of Nematology
EPS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) plantenziekteverwekkers - genetische variatie - genotypische variatie - dna-sequencing - moleculaire technieken - moleculaire genetica - plantenziekten - conferenties - plant pathogens - genetic variation - genetic variance - dna sequencing - molecular techniques - molecular genetics - plant diseases - conferences
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Molecular Genetics
Abstract Dinsdag 22 januari 2013 werd in Wageningen een eendagsconferentie gehouden getiteld ‘Intraspecific pathogen variation - implications and opportunities’. Deze conferentie werd georganiseerd naar aanleiding van discussies over het werken met intraspecifieke variatie voor diagnostiek en veredeling binnen de Nematodenwerkgroep van de KNPV en de Isolaten-beheerwerkgroep van Plantum. Het doel van de bijeenkomst was a.) onderzoekers uit de private en de publieke sector samenbrengen om recente ontwikkelingen te bespreken in fundamentele en toegepaste aspecten van het werken met intraspecifieke variatie, en b.) het stimuleren van uitwisselen van ideeën binnen en tussen beide groepen, voor mogelijke vervolginitiatieven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.