Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440294
Title Tabellenrapport : telefonisch onderzoek onder Nederlandse melkveehouders met weidegang
Author(s) Livestock Research,
Source Roggel : Agridirect BV - 85
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) melkvee - melkveehouderij - begrazing - vragenlijsten - dierlijke productie - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - weiden - dairy cattle - dairy farming - grazing - questionnaires - animal production - animal welfare - animal housing - pastures
Categories Cattle / Animal Housing, Management and Care / Animal Health and Welfare
Abstract Stichting Weidegang heeft AgriDirect gevraagd een onderzoek te doen naar de weidegang bij Nederlandse melkveehouders. Dit met het doel om meer inzicht te krijgen waar melkveehouders op letten met keuzes maken betreffende weidegang, met welke instrumenten ze sturen en wanneer ze keuzes maken. Daarnaast wordt geïnventariseerd wat het belangrijkste ‘winst-perspectief’ is voor melkveehouders in relatie tot weidegang. AgriDirect heeft uit haar Nederlandse agrarische database een gestratificeerde steekproef getrokken onder melkveehouders met minimaal 30 melkkoeien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.