Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440384
Title Sulfaat in veenweiden: gebiedsvreemd of gebiedseigen?
Author(s) Hendriks, R.F.A.; Twisk, J.W.R.; Gerven, L. van; Harmsen, J.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2013 (2013)mei. - ISSN 0166-8439 - p. 1 - 8.
Department(s) Integraal water-en stroomgeb.management
Climate Resilience
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) waterbodems - geochemie - veenweiden - bodemchemie - zure gronden - waterbeheer - krimpenerwaard - water bottoms - geochemistry - peat grasslands - soil chemistry - acid soils - water management - krimpenerwaard
Categories Soil Chemistry / Water Quality
Abstract Sulfaat is een belangrijke stof in sloten in veenweidegebieden. Het wordt in de zuurstofloze waterbodem door micro-organismen omgezet in sulfide, dat zich bindt aan ijzer. Daardoor komt fosfaat vrij, wat slecht is voor de ecologische kwaliteit van het slootwater. De gedachte was altijd dat de inlaat van gebiedsvreemd water in de polders de grootste bron van sulfaat is. De laatste jaren is duidelijk geworden dat het sulfaat vooral afkomstig is uit de veenweidebodem zelf. In de Krimpenerwaard gaat het om 75%. Het inlaatwater blijkt de sulfaatconcentraties in de gemiddelde veensloot zelfs omlaag te brengen!
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.