Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440387
Title Burgerinitiatieven zijn beter voor de natuur : of niet?
Author(s) Cate, B. ten; Dirkx, G.H.P.; Hinssen, P.J.W.; Koppen, C.S.A. van; Vader, J.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 23) - 6
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Environmental Policy
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbeheer - landschapsbeheer - milieubeleid - burgers - participatie - evaluatie - nature management - landscape management - environmental policy - citizens - participation - evaluation
Categories Nature Management (General)
Abstract Overal bloeien initiatieven op van burgers die iets aan hun leefomgeving willen doen. Het verfoeide individualisme lijkt te hebben plaatsgemaakt voor de ‘doe het zelf’-maatschappij. Burgers zoeken elkaar op uit verzet tegen veranderingen die anderen in gang willen zetten of vanuit de wens een bestaande situatie te verbeteren. Onderzoekers van Wageningen UR hebben samen met betrokkenen uit beleid en samenleving op 21 maart 2013 een studiedag besteed aan het verkennen van de betekenis hiervan voor het natuurbeleid. De uitkomsten hiervan zijn in WOt-paper 23 gecombineerd met reeds bestaande inzichten. Aangeven wordt welke onderzoeksvragen deze ontwikkeling met zich mee brengt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.