Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440477
Title Gedifferentieerd diergezondheidsbeleid : case studie Weideschapen
Author(s) Hagenaars, T.H.J.; Asseldonk, Marcel van; Bontje, D.M.; Puister-Jansen, L.F.; Backer, J.A.; Nodelijk, G.; Bergevoet, R.H.M.
Source Lelystad : Central Veterinary Institute (CVI rapport / Central Veterinary Institute, 13/CVI0182 ) - 40
Department(s) Diagnostics & Crisis Organization
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) schapenhouderij - mond- en klauwzeer - schapenziekten - ziekteoverdracht - identificatie - registratie - regelingen - verspreide infecties - gelderse vallei - Nederland - sheep farming - foot and mouth disease - sheep diseases - disease transmission - identification - registration - regulations - disseminated infections - gelderse vallei - Netherlands
Categories Infectious Diseases / Small Ruminants (Sheep and Goats)
Abstract De vraagstelling voor deze studie luidt: in welke mate neemt het risico op verspreiding van Mond-en-Klauwzeer toe als de huidige Regeling Preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s (Regeling preventie) zodanig zou worden aangepast dat schapen vanaf een verzamelcentrum naar een weidebedrijf vervoerd mogen worden? Vervolgens bestaat de aanpak van deze studie uit de volgende onderdelen: - studie van de huidige verplaatsingen zoals gemeld in Identificatie & Registratie (I&R); - interviews met deskundigen; - epidemiologische risicoberekeningen; - economische analyse van de directe kosten; - gevoeligheidsanalyse van de uitkomsten voor (parameter)onzekerheden. De berekeningen richten zich op het scenario dat insleep van MKZ in Nederland op een schapenbedrijf plaatsvindt dat is gelegen in de Gelderse Vallei. De focus ligt hierbij op het percentage waarmee het risico van MKZ-verspreiding zou veranderen na aanpassing van de Regeling preventie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.