Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440511
Title Aardappeleters in de 21e eeuw: Mogelijkheden en kansen voor de biologische aardappel
Author(s) Berg, I. van den; Voordouw, J.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - ISBN 9789086156177 - 40
Department(s) LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) biologische voedingsmiddelen - aardappelen - solanum tuberosum - marktverkenningen - consumentenonderzoeken - organic foods - potatoes - solanum tuberosum - market surveys - consumer surveys
Categories Organic Farming / Potatoes
Abstract Dit rapport vloeit voort uit onderzoek dat is gedaan voor een aantal bedrijven dat het LEI heeft gevraagd te achterhalen hoe biologische aardappelen beter geprofileerd kunnen worden. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, is het aankoop- en eetgedrag van aardappelen in het algemeen onder een groot aantal consumenten onderzocht. De inzichten die dat onderzoek heeft opgeleverd vormen de basis voor dit rapport. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het cluster Biologische Landbouw en aangestuurd door Bioconnect.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.