Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440517
Title Vergroening of schaamgroen? Kansen voor natuur en landschap onder het nieuwe Europese landbouwbeleid
Author(s) Doorn, A.M. van
Source De Levende Natuur 114 (2013)2. - ISSN 0024-1520 - p. 56 - 58.
Department(s) Applied Spatial Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) gemeenschappelijk landbouwbeleid - plattelandsbeleid - permanente graslanden - overheidsbeleid - agrobiodiversiteit - cap - rural policy - permanent grasslands - government policy - agro-biodiversity
Categories Agricultural Economics (General) / Nature Management (General)
Abstract Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) staat aan de vooravond van grondige hervormingen. De komende maanden wordt duidelijk hoe Europa de komende zes jaar haar boeren financieel gaat ondersteunen. Een heet hangijzer bij deze hervorming is de vergroening van de directe inkomensondersteuning. Voor het eerst in de geschiedenis van het GLB krijgen zogenaamde milieu- en klimaatdoelen een plek 'in the heart of the policy', door een koppeling aan de directe betalingen van landbouwsteun aan boeren. In dit artikel worden de kansen voor natuur en landschap verkend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.