Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440607
Title Kleinschalige bioraffinage in de Achterhoek; een duurzame oplossing voor het mestprobleem
Author(s) Sanders, J.P.M.; Doorn, W.J. van; Krimpen, M.M. van; Cremers, H.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit, Livestock Research - 34
Department(s) Biobased Chemistry and Technology
Animal Nutrition
VLAG
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) voedermiddelbewerking - grasmaaisel - maïs - bioraffinage - nutriëntengebruiksefficiëntie - mestoverschotten - regionale ontwikkeling - rundveevoeding - varkensvoeding - melkveehouderij - achterhoek - nederland - biobased economy - feed processing - grass clippings - maize - biorefinery - nutrient use efficiency - manure surpluses - regional development - cattle feeding - pig feeding - dairy farming - achterhoek - netherlands - biobased economy
Categories Feed Processing and Technology
Abstract We kampen in Nederland al decennia met een mestprobleem, in feite een mest overschot. In dit rapport worden nieuwe aanpakken van dit probleem voorgesteld, gedeeltelijk gecombineerd met verlaging van mineralen in het voer. De nieuwe aanpak wordt mogelijk indien we er in slagen de efficiëntie van de diervoeders te verbeteren en indien we de belangrijkste componenten van het diervoeder, eiwit en de energie behoefte van de dieren, in Nederland zelf te produceren. Bioraffinage van met name gras en in op termijn ook van mais, is doorslaggevend omdat we daarmee de componenten voor de rundveevoeders kunnen ontsluiten waardoor een hoger rendement wordt bereikt. Door graseiwit in te zetten als varkensvoeder zijn we niet langer afhankelijk van de import van sojaschroot en andere restproducten uit de plantaardige olie verwerkende industrie. Wanneer we deze bioraffinage uitvoeren in kleinschalige fabriekjes, voor de maisraffinage het liefst gekoppeld aan een biogas vergistingsinstallatie, dan kunnen de mineralen die niet voor het dier nodig zijn, direct zonder dure concentreringsbehandelingen naar het agrarische veld terug gebracht worden als bemesting.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.