Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440614
Title Zoet-zout tweedaagse op Texel (31/5 - 01/06 2012)
Author(s) Weeren, B.J. van; Veraart, J.A.; Haas, H.; Tolk, L.; Duinen, R.; Oomen, W.
Source Stowa (Rapport / STOWA 2012-26) - 12
Department(s) Climate Resilience
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) waterbeheer - verzilting - zoet water - zoutwaterindringing - zout water - grondwaterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - waterschappen - conferenties - water management - salinization - fresh water - salt water intrusion - saline water - groundwater quality - surface water quality - polder boards - conferences
Categories Water Quality / Groundwater Hydrology
Abstract Kennis voor Klimaat, Rijkswaterstaat en STOWA/Deltaproof hielden op 31 mei en 1 juni 2012 het tweedaags symposium ‘Verzilting & waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer’ over de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, die extra wordt aangejaagd door klimaatverandering. In deze Zoet-Zoutkrant o.a. de volgende bijdragen: - Toenemende verzilting vereist mentale omslag bij waterbeheerders en gebruikers; - Omgaan met zout: niet-technische maatregelen : voors en tegen van het beprijzen van zoetwater; - Wat kunnen we doen in het hoofdwatersysteem om zoetwatertekorten en verzilting tegen te gaan? : zoutindringing voorkomen, maar tegen welke prijs?; - Zoutgevoelige natuur en landbouw : flexibeler omgaan met chloridenormen; - Verzilting en waterbeheer, maatregelen in het regionale systeem: het ene waterschap is het andere niet...
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.