Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440717
Title Verzilveren Helders erfgoed: verbinden loont, maar gaat niet vanzelf
Author(s) Polman, N.B.P.; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C.; Borgstein, M.H.
Source LEI Wageningen UR
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Brochure
Publication year 2013
Keyword(s) cultureel erfgoed - natuur - economische analyse - regionale ontwikkeling - economische modellen - regionale economie - cultuurlandschap - kop van noord-holland - cultural heritage - nature - economic analysis - regional development - economic models - regional economics - cultural landscape - kop van noord-holland
Categories Regional Economics / Historical Buildings, Monuments / Rural Development
Abstract Den Helder heeft een rijkdom aan cultureel erfgoed en een bijzondere en gevarieerde natuur. Het landschap kent een grote dynamiek, en de sporen daarvan zijn nog goed herkenbaar. Dat landschap is in de 19e eeuw vastgelegd door de aanleg van de zeedijk, de drooglegging van het Koegras en dergelijke. Ook de menselijke bewoningsgeschiedenis is rijk aan historische gebeurtenissen en zichtbaar in de structuur van stad en dorp. In de laatste twintig jaar is veel geïnvesteerd in de conservering, ontwikkeling en openstelling van dit erfgoed. De onderzoeksvraag is: hoe kan natuur en cultureel erfgoed in Den Helder dienen als motor voor nieuwe economische activiteiten? Welke mogelijkheden zijn er? Welke verdienmodellen zijn perspectiefvol op basis van kansen en mogelijkheden voor gemeente, ondernemers en andere belanghebbenden?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.