Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440719
Title Optimalisatie bemesting Van Strien : voortgang 2012
Author(s) Hospers-Brands, A.J.T.M.; Burgt, G.J.H.M. van der; Strien, J. van
Source [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr.: 2013-013 LbP) - 27 p.
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bemesting - akkerbouw - veldproeven - proefopzet - vollegrondsgroenten - landbouwkundig onderzoek - stikstof - biologische landbouw - fertilizer application - arable farming - field tests - experimental design - field vegetables - agricultural research - nitrogen - organic farming
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Dit rapport bevat de resultaten van het tweede jaar van het project “Bedrijfsinterne Optimalisatie”, en wel van het deelproject “Van Strien”. Op diverse percelen zijn metingen uitgevoerd aan de bodem om de stikstof werking van maaimeststoffen in beeld te krijgen. Soms betreft het een vergelijking met de toediening van dierlijke mest, soms gaat het om verschillende hoeveelheden van toegediende maaimeststoffen. Er zijn geen verrassende resultaten, met uitzondering van een perceel tarwe waarbij een gift maaimeststof zonder (wel geplande) dierlijke mest geen meeropbrengst gaf ten opzichte van helemaal geen bemesting.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.