Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441121
Title Zicht op vangsten recreatieve visserij : een nieuwe methode en eerste resultaten
Author(s) Graaf, M. de; Quak, J.
Source Visserijnieuws 32 (2012)19. - ISSN 1380-5061 - p. 4 - 4.
Department(s) Vis
Virology
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2012
Keyword(s) sportvissen - sportzeevisserij - visvangsten - kabeljauw - palingen - visserij - game fishes - sea fishing - fish catches - cod - eels - fisheries
Categories Fisheries
Abstract Recreatieve vissers hebben in 2010 naar schatting 382 ton kabeljauw gevangen en daarvan 23 ton teruggezet. Die vangst is ruim tien procent van de commerciele vangst van 3.219 ton door de beroepsvissersvloot dat jaar. De gezamenlijke aalvangst door recreatieve vissers op zee en in binnenwater in 2010 wordt geschat op 231 ton, ondanks een terugzetverplichting voor de meeste wateren werd 55 ton meegenomen. De commerciele vangst dat jaar was naar schatting 442 ton. Zo blijkt iot het IMARES-rapport 'Recreational fishery in the Netherlands in 2010' van de auteurs Tessa van der Hamen en Martin de Graaf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.