Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441136
Title Beheersing van Erwinia vruchtrot in paprika
Author(s) Vries, R.S.M. de; Hofland-Zijlstra, J.D.; Ludeking, D.J.W.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1250) - 38
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) capsicum annuum - erwinia - vruchtrot - plantenziekten - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - fytosanitaire maatregelen - antagonisten - proeven - relatieve vochtigheid - bestrijdingsmethoden - nederland - capsicum annuum - erwinia - fruit rots - plant diseases - plant protection - industrial hygiene - phytosanitary measures - antagonists - trials - relative humidity - control methods - netherlands
Categories Fruit Vegetables / Cultivation, Cultural Methods / Agricultural Bacteriology (General)
Abstract Doel van dit onderzoek was om infectiebronnen en verspreidingsrisico’s van Erwinia vruchtrot op te sporen, praktijkervaringen te inventariseren en biologische bestrijdingsmethoden te toetsen. Uit de literatuurstudie blijkt dat een hoge RV (> 90%) noodzakelijk is voor het infectieproces. Op een besmet bedrijf werd Erwinia aangetroffen in grond, drain- en condenswater, plantenstengels, wortelresten in de druppelaar, fruitvliegen en teruggevonden in de sorteerlijn. De praktijkinventarisatie gaf ook een relatie aan met veel vocht in het kasklimaat. Effectieve maatregelen waren gericht op vermindering van vocht, versterking van de plantweerstand, ontsmetting van uitgangswater en navolging van het hygiëneprotocol. Twee experimentele antagonisten die in het vaatweefsel meegroeien met jonge planten, bleken in een kasproef nog niet in staat om infectie te kunnen voorkomen bij een hoge ziektedruk. Ook uit de klimaatkasttesten met losse vruchten blijkt dat een hoge RV belangrijker is voor een infectie dan de aanwezigheid van besmette fruitvliegjes of wondvlakken. De hygiënemaatregelen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn verwerkt in het Hygiëneprotocol en in 2012 naar alle telers doorgestuurd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.