Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441223
Title Ontwerp en werkwijze om emissie uit “Teelt-de- grond-Uit”- systemen te voorkomen: Wat te doen met het jaarlijks neerslagoverschot?
Author(s) Os, E.A. van; Vermeulen, T.; Slootweg, G.; Bruins, M.A.; Tuijl, B.A.J. van
Source Wageningen : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Rapporten WUR GTB 1245) - 34
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) tuinbouw - teeltsystemen - substraten - wateropslag - waterkwaliteit - voedingsstoffen - pesticiden - recirculatiesystemen - watervoorziening - horticulture - cropping systems - substrates - water storage - water quality - nutrients - pesticides - recirculating systems - water supply
Categories Horticulture / Cropping Systems
Abstract In buitenteelten, die uit de grond in substraat of een recirculerende waterlaag worden geteeld, valt meer regenwater dan de gewassen op jaarbasis nodig hebben. Het neerslagoverschot komt afhankelijk van het gewas in het teeltsysteem terecht en wordt dan vervuild met nutriënten en mogelijk gewasbeschermingsmiddelen geloosd. De grootte van de mogelijk te lozen stroom is onbekend en teeltsysteemafhankelijk. In deze studie is een overzicht gemaakt voor de verschillende teeltsystemen die bij “Teelt de Grond Uit” worden toegepast en wat daar de gevolgen van zijn als het neerslagoverschot moet worden geloosd en hoe groot die stroom is op jaarbasis.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.