Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441585
Title Beantwoording helpdeskvraag 'voorgestelde gesloten gebieden Vlakte van de Raan'
Author(s) Kooten, T. van; Craeymeersch, J.A.M.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C106/13) - 14
Department(s) Vis
Delta
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) benthos - mariene gebieden - visgronden - natura 2000 - noordzee - benthos - marine areas - fishing grounds - natura 2000 - north sea
Categories Marine Ecology
Abstract De belangrijkste randvoorwaarde om de onderzoeksvraag (wat is het effect...) te kunnen onderzoeken door middel van sluiting van de voorgestelde 3 gebieden is dat de gebieden voldoende representatief zijn voor het gehele N2000 gebied ‘Vlakte van de Raan’. Deze representativiteit moet tot uiting komen in: 1. De mate waarin de gebieden bevist worden 2. De samenstelling van de benthosgemeenschap 3. De abiotische condities
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.