Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441709
Title Productie van fosfaatarme veevoedergrondstoffen : technische en economische evaluatie van zure extractie van fosfaat uit tarwegries
Author(s) Bon, J.J.C.F. van; Meesters, K.P.H.; Krimpen, M.M. van
Source Wageningen : FBR (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1291) - 45
Department(s) FBR BP Biorefinery & Natural Fibre Technology
Animal Nutrition
Publication type Scientific report
Publication year 2012
Keyword(s) diervoeding - diervoedering - tarwe - fosfaat - veevoeder - voedergewassen - veehouderij - animal nutrition - animal feeding - wheat - phosphate - fodder - fodder crops - livestock farming
Categories Animal Husbandry and Environment
Abstract De uitstoot van fosfaat door de Nederlandse veehouderij veroorzaakt milieuproblemen zoals overdadige algengroei in oppervlaktewater. De Europese Unie heeft richtlijnen opgesteld om deze problematiek terug te dringen. Om te voldoen aan deze richtlijn zal de uitstoot van fosfaat in Nederland aanzienlijk verlaagd moeten worden. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil weten of deze verlaging bereikt kan worden via het voerspoor (door verlaging van het fosfaatgehalte van veevoedergrondstoffen). Met deze kennis kunnen ze de juiste beleidsmatregelen opstellen om te voldoen aan de fosfaatrichtlijn met minimale financiële schade voor de veehouderijsector.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.