Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441757
Title Voedingsopname van Cymbidium tijdens de teelt : Onderzoek naar het verloop van de voedingsopname gedurende een jaar bij drie grootbloemige en een mini cultivar Cymbidium op een praktijkbedrijf
Author(s) Voogt, W.; Winkel, A. van
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw, Bleiswijk (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 573) - 24
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) cymbidium - plantenvoeding - stikstofmeststoffen - kunstmeststoffen - voedingsoplossingen - voedingsstoffenopname (planten) - cymbidium - plant nutrition - nitrogen fertilizers - fertilizers - nutrient solutions - nutrient uptake
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Ornamental Plants
Abstract De voedingsopname van Cymbidium tijdens de groeicyclus is onderzocht bij 3 grootbloemige en een mini cultivar. Zowel een vroege, een middentijdse als een laat bloeiende cultivar werd in het onderzoek betrokken. Het onderzoek vond plaats op een praktijkbedrijf van een teler in de periode maart 2007 tot juni 2008. De metingen werden gedaan door bepalingen aan gift en intensieve metingen aan de drain. De opnames van de hoofdelementen bleken door het seizoen heen niet sterk te fluctueren en volgen het patroon van de wateropname. De opnameconcentratie, die uitgedrukt kan worden in mmol l-1 is vrijwel constant, met een lichte daling in de winterperiode. Het meest opvallende is een verschuiving in de K:N verhouding. Bij de strekkingsfase van de bloemscheuten stijgt deze sterk en daalt bij de periode van scheutgroei. Dit geeft aan dat de K behoefte relatief sterker stijgt bij de bloemtak strekking en de N opname juist stijgt bij de scheutgroeifase. Deze effecten waren vooral zichtbaar bij de vroege en de middentijds bloeiende cultivar. Ook de K:Ca verhouding vertoont pieken, deze lopen vrijwel parallel aan die van de K:N verhouding. De verschillen in opname per teeltfase zijn echter niet zo groot. Daarom hoeft het meststofrecept tijdens het groeijaar niet te worden aangepast voor teeltfases. Voor N kwam de opname uit op 200 kg/ha/jaar, voor K bedraagt dit circa 300 kg/ha/jaar. Voor P zijn geen goede berekeningen te doen omdat aangenomen kan worden dat er veel P neerslaat in de pot. Dit komt niet in de drain terecht en er zou dan onterecht een hoge P-opname worden berekend. Met deze resultaten kan geen uitspraak worden gedaan of door gericht de voeding aan te passen het gewas in een bepaalde richting is te sturen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.