Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441802
Title Kracht van de Achterhoek : de waarde van voedselketens voor de regio
Author(s) Fontein, R.J.; Linderhof, V.G.M.; Stuiver, M.; Michels, R.; Tacken, G.M.L.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2449) - 58
Department(s) Governance
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI Consument and Behaviour
LEI Consumer & behaviour
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) regionale voedselketens - regionale ontwikkeling - sociale gevolgen - economische situatie - bevolkingsafname - onderwijs - achterhoek - landschap - samenwerking - regional food chains - regional development - social impact - economic situation - population decrease - education - achterhoek - landscape - cooperation
Categories Food Products (General) / Regional Economics
Abstract Het ontwikkelen van regionale voedselketens staat binnen de gemeenten, Nederland en Europa in de belangstelling. Voor een regio is het daarom belangrijk inzicht te hebben in het belang van de voedselketen binnen hun eigen regio, zodat daar actief beleid op kan worden gevoerd en dat overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen acties kunnen ondernemen om de voedselketen te stimuleren en daarmee de economische activiteiten in de regio te behouden en/of te versterken. Deze studie analyseert de huidige en toekomstige waarde van voedselketens voor de Achterhoek. Hieruit blijkt dat de waarde van voedselketens hoog is, maar tegelijkertijd maakt het onderzoek duidelijk dat de waarde onder druk staat wat naast economische gevolgen, ook sociale en landschappelijke gevolgen met zich meebrengt. Dit rapport biedt ontwikkel strategieën om de waarde te behouden dan wel te versterken. Afgesloten wordt met conclusies en aanbevelingen voor ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen om de waarde van voedselketens te versterken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.