Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441824
Title Perspectieven van staminjectie in de laanbomenteelt
Author(s) Ravesloot, M.B.M.; Sluis, B.J. van der
Source Boskoop : PPO (PPO publicatie 411) - 33
Department(s) Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Fruit
Nursery Stock-Flower Bulbs
Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) chemische bestrijding - insecticiden - straatbomen - toedieningswijzen - injectie van bomen - boominjecteurs - nederland - chemical control - insecticides - street trees - application methods - tree injection - tree injectors - netherlands
Categories Chemical Control
Abstract In deze publicatie zijn de resultaten van vier jaar (1998-2001) staminjectieonderzoek in de opkweek van laanbomen bijeengebracht. De aanleiding voor het onderzoek is de geringe effectiviteit van gewasbeschermingmiddelen in vooral zwaardere laanbomen met de bestaande spuittechniek. De vraag dient zich aan of er mogelijkheden zijn van alternatieve toedieningstechnieken. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor staminjectie bij laanbomen, de effectiviteit en de fytotoxiciteit (deugdelijkheid) van de middelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.