Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441827
Title Freesia op rolletjes : economische evaluatie van een mobiele freesiateelt met voorbehandelde knollen
Author(s) Raaphorst, M.G.M.; Heij, G.
Source Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw (PPO nr. 41717086) - 11
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) iridaceae - freesia - bloembollen - teelt - nederland - iridaceae - freesia - ornamental bulbs - cultivation - netherlands
Categories Bulb and Tuber Flowers
Abstract Uit economische berekeningen in 2004 is gebleken dat een mobiele teelt voor Freesia zeer rendabel zou kunnen zijn. Aangezien hierbij is uitgegaan van vele aannames, heeft PPO met behulp van kasproeven bepaald in welke mate deze aannames ook overeenkomen met de werkelijkheid. Op basis van deze bepalingen wordt in dit verslag de economische evaluatie nogmaals uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.