Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441864
Title Gemeenschappelijke visie op het VersKernNetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten voor en met de topsectoren Logistiek, Tuinbouw en Agrofood
Author(s) Scheer, F.P.; Simons, A.E.; Snels, J.C.M.A.; Groot, J.J.; Gogh, J.B. van; Galen, M.A. van
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1363) - ISBN 9789461734846
Department(s) FBR Fresh Supply Chains
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) logistiek - verse producten - agrodistributie - agro-industriële ketens - tendensen - export - internationaal transport - logistics - fresh products - agro distribution - agro-industrial chains - trends - exports - international transport
Categories Logistics
Abstract Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) wil een gezamenlijke visie ontwikkelen op (inter)nationale vers stromen. Hiertoe heeft zij Wageningen UR Food & Biobased Research (FBR), opdracht verleent dit onderzoek uit te voeren. FBR is hoofdaannemer en werkt in dit onderzoek samen met het Landbouw Economisch Instituut (LEI) Wageningen UR. De doelstelling luidt:Komen tot een gemeenschappelijke visie op het VersKernNetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten voor en met de topsectoren Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agrofood.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.