Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441894
Title Waarschuwingsmodel voor roest in Hypericum : onderzoek van 2001 - 2003
Author(s) Wiel, A.J.M. van de; Wubben, J.P.
Source Naaldwijk : PPO Sector Glastuinbouw (Rapporten PPO Sector Glastuinbouw ) - 43
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) hypericum - houtachtige planten als sierplanten - melampsora - voorspellen - modellen - nederland - epidemiologie - hypericum - ornamental woody plants - melampsora - forecasting - models - netherlands - epidemiology
Categories Epidemiology of Plant Pests and Diseases
Abstract Roest in Hypericum vormt een lastig te bestrijden ziekte waartegen veelvuldige inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk is. Waarschuwingsystemen of beslissingsondersteunende systemen (BOS) vormen in toenemende mate een belangrijk instrument voor land- en tuinbouw ondernemer om te bepalen op welk moment een bestrijding tegen een ziekte of plaag ingezet wordt. Het moment waarop een bestrijding uitgevoerd moet worden is vaak afhankelijk van het klimaat of de infectiedruk van een ziekteverwekker. Wanneer er geen ziekteverwekker aanwezig is (lage infectiedruk) is er weinig kans voor het ontstaan van een infectie. Wanneer de ziekteverwekker wel aanwezig is, maar de omstandigheden zijn ongunstig voor groei en ontwikkeling van de ziekte of plaag, is er eveneens weinig risico voor ontstaan van infectie. Wanneer zowel de ziekteverwekker aanwezig is en de omstandigheden voor de ontwikkeling van infectie zijn gunstig, dan is er een grote kans op infectie. Op dat moment moeten maatregelen genomen worden om schade te voorkomen. Roest schimmels zijn afhankelijk van vocht voor de ontwikkeling van infectie. Onder droge omstandigheden zal geen nieuwe infectie plaatsvinden terwijl vochtige omstandigheden het ontstaan en de verspreiding van aantasting versnellen. Om deze reden zijn roest schimmels uitermate geschikt om het optimale bestrijdingsmoment te bepalen op basis van het gerealiseerde klimaat. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een waarschuwingsmodel voor roest in Hypericum. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van het waarschuwingsmodel was een bestaand model ontwikkeld tegen dwergroest bij gerst. Infectieproeven onder geconditioneerde omstandigheden in klimaatkasten werden uitgevoerd om de rekenregels van het bestaande model aan te passen voor roest in Hypericum.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.