Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441904
Title Vroegtijdige lipverkleuring bij Cymbidium : een bedrijfsvergelijkend onderzoek
Author(s) Slootweg, G.; Hoope, M.A. ten
Source Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Glastuinbouw (Rapporten Glastuinbouw ) - 76
Department(s) Flower Bulbs
Nursery Stock
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) orchidaceae - cymbidium - snijbloemen - verkleuring - nederland - glastuinbouw - orchidaceae - cymbidium - cut flowers - discoloration - netherlands - greenhouse horticulture
Categories Plant Disorders and Nutrient Deficiencies
Abstract In het seizoen 2003/2004 is een bedrijfsvergelijkend onderzoek uitgevoerd naar vroegtijdige lipverkleuring bij Cymbidium. Op 15 bedrijven met de cultivar ‘Bella Donna Aquarella’ is vanaf de zomer het klimaat gemeten met een datalogger en zijn diverse teeltfactoren geregistreerd. Tijdens de oogstperiode in najaar en winter is drie maal de lipverkleuring in de kas bepaald, de sporendruk van Botrytis en Penicillium gemeten en de hoeveelheid mijten op en in de bloemen geteld. Ook is de conditie van pollenklompjes en stempelkapjes bepaald. Hiernaast is het optreden van lipverkleuring na een transportsimulatie bepaald. De resultaten zijn met behulp van een factoranalyse (PLS) geanalyseerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.