Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441914
Title Monitoring/detectie van Pythium in tomaat
Author(s) Paternotte, S.J.; Groen, B.W.
Source PPO Glastuinbouw (Rapporten PPO Glastuinbouw ) - 22
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) solanum lycopersicum - tomaten - pythium - plantenziekteverwekkende schimmels - monitoring - detectie - nederland - glastuinbouw - gewasbescherming - solanum lycopersicum - tomatoes - pythium - plant pathogenic fungi - monitoring - detection - netherlands - greenhouse horticulture - plant protection
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Tomatoes
Abstract Op bedrijven worden regelmatig tomatenplanten gevonden die zonder aanwijsbare redenen slap gaan en /of vaatverbruining hebben. Verticillium, pepinomozaïekvirus en Pythium en alle combinaties van deze pathogenen lijken hierbij een rol te kunnen spelen. Daarom zijn een aantal bedrijven waar deze verschijnselen voorkwamen over een periode van drie teeltseizoenen inclusief de teeltwisselingen gemonitord. Op de bedrijven zijn in wortels van tomatenplanten Pythium diclinum Tokunga, Pythium sp. “group F (alleen filamenteuze sporangia) en Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzpatrick gevonden. De verspreiding van Pythium op deze bedrijven was zeer grillig en het optreden van Pythium-aantasting onvoorspelbaar. Het lijkt er wel op dat de kans op Pythium-aantasting het grootst is na een periode van zeer zware plantbelasting, een periode van donker of extreem warm weer, na geven van erg koud water, een erg droog of nat teeltsubstraat en/of als latere symptomen van pepinomozaïekvirus worden waargenomen. Er wordt daarom geadviseerd op een flink aantal plaatsen vroegtijdig wortelmonsters te nemen, te laten onderzoeken op de aanwezigheid van Pythium en als Pythium is gevonden een behandeling met chemische gewasbeschermingsmiddelen uit te voeren op het moment dat aantasting kan worden verwacht. Nog beter is uiteraard om aantasting te voorkomen door het geven van erg koud water en een erg droog of nat teeltsubstraat te vermijden. Er is geen relatie tussen het watergehalte van de matten, de aanwezigheid van Pythium in de wortels en zichtbare Pythium-aantasting in de vorm van wortelrot gevonden. Alle isolaten waren gevoelig voor zowel Previcur N als AAterra , maar het meest gevoelig voor AAterra.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.