Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441963
Title Duurzame Resistentie tegen Phytophthora in aardappel : DuRPh halverwege
Author(s) Boonekamp, P.M.; Lotz, B.; Haverkort, A.J.; Kessel, G.J.T.; Hutten, R.C.B.; Jacobsen, E.; Visser, R.G.F.; Vossen, J.H.
Source Wageningen UR - 19
Department(s) Biointeractions and Plant Health
Agrosystems
PRI BIOINT Ecological Interactions
Plant Breeding
Plant Breeding
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) resistentieveredeling - aardappelen - phytophthora infestans - cisgenese - moleculaire veredeling - genetische modificatie - genetisch bepaalde resistentie - plantenveredeling - resistance breeding - potatoes - phytophthora infestans - cisgenesis - molecular breeding - genetic engineering - genetic resistance - plant breeding
Categories Resistance Breeding / Potatoes
Abstract In 2006 startte Wageningen UR (University & Research centre) daarom in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het tienjarige onderzoekproject DuRPh (Duurzame Resistentie tegen Phytophthora). In dit project worden bestaande aardappelrassen door middel van ‘cisgenese’ resistent gemaakt tegen de aardappelziekte. Daarbij bouwen onderzoekers van Wageningen UR verschillende zogenaamde R-genen tegelijkertijd bij de aardappel in, waardoor de resistentie waarschijnlijk veel langer stand kan houden. De ambitie van het onderzoek is om het mogelijk te maken dat veredelingsbedrijven rassen kunnen (laten) ontwikkelen waarmee het gebruik van anti-Phytophthoramiddelen met 80% vermindert. Deze brochure geeft een beeld van de vorderingen van het onderzoek over de eerste vijf jaar. Daarnaast gaat zij in op een deel van de internationale problematiek: de beschikbaarheid van resistente aardappelrassen in de ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.