Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442100
Title Het Nederlandse landvarken is een zeldzaam huisdier
Author(s) Slaghuis, H.; Oldenbroek, J.K.
Source Zeldzaam huisdier 38 (2013)3. - ISSN 0929-905X - p. 14 - 16.
Department(s) ASG Facilities, Staff & Services
Centrum voor Genetische Bronnen Nederland
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) nederlands landras - zeldzame rassen - varkensrassen - dutch landrace - rare breeds - pig breeds
Categories Pigs / Races, Selection, Genetics
Abstract Meer dan eens hoor je dat er geen originele Nederlandse varkensrassen meer bestaan. Varkenskenner en -historicus Henk Slaghuis is een andere mening toegedaan. Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) de criteria voor een origineel Nederlands ras opnieuw vastgesteld. Met de kennis over het ontstaan van het Nederlands landvarken en de criteria kun je concluderen dat ook het Nederlands landvarken de aandacht van de SZH verdient.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.