Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442104
Title Ethyleengestuurde ventilatie : energiebesparing in het project “Klep Dicht” en resultaten van aanvullend onderzoek
Author(s) Wildschut, J.; Langner-Noort, L.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 16
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - ethyleen - temperatuur - ventilatie - luchtstroming - energiebesparing - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - ethylene - temperature - ventilation - air flow - energy saving - agricultural research
Categories Bulb and Tuber Flowers / Postharvest Treatment
Abstract Het project “Klep Dicht” is opgezet met als doel de energiebesparingsmogelijkheden door ethyleengestuurde ventilatie van tulpenbollen te demonstreren. In dit project wordt samengewerkt door 5 tulpenbedrijven, DLV Plant, Hatech Gasdetectietechniek BV, Sercom Regeltechniek BV en PPO Bloembollen, Bomen en Fruit. Van juli t/m oktober worden tulpenbollen in cellen bewaard op een temperatuur van 25 – 20 oC. Het op temperatuur houden van de lucht in de cel kost veel energie, afhankelijk van de temperatuur van de buitenlucht en de hoeveelheid te verversen cellucht. De energiebesparing door ethyleengestuurde ventilatie is evenredig met de mate waarin er minder geventileerd wordt t.o.v. de standaard ventilatienorm van 100 m3 buitenlucht per m3 bollen per uur tot 1 september, daarna met 60 m3 buitenlucht per m3 bollen per uur. De hoeveelheid ventilatielucht wordt meestal geregeld met de zg. klepstand. Eén bedrijf regelt de ventilatiehoeveelheid met een frequentieregelaar (t oerental). Dit heeft als voordeel dat behalve op gas ook, en relatief zelfs meer, op elektra wordt bespaard. Tijdens eerdere bijeenkomsten over de ethyleenanaly ser, kwamen een aantal dringende vragen uit de prak tijk naar voren: Wat gebeurt er met het ethyleengehalte tijdens een Actellic-behandeling? Hoe zit het met de invloed van het ethyleengehalte in de buitenlucht? Hoe zit het met de ethyleenverdeling in de bewaarruimte? Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven is daarom door PPO en DLV Plant aanvullend onderzoek gedaan naar het effect van ethyleen in de buitenlucht, naar de verdeling van het ethyleen in de bewaarcel, en naar het gedrag van ethyleen tijdens de periode van de actellicbehandeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.