Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442143
Title Energiebesparing op circulatie bij de bewaring van bloembollen door aanpassingen aan het bewaarsysteem: Effecten van een afgeronde uitblaasopening en een nieuw ontwerp palletkist
Author(s) Gude, H.; Wildschut, J.
Source Lisse : PPO Bloembollen (PPO rapport 330845) - 14
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - energiegebruik - energiebesparing - pallets - verandering - luchtstroming - ventilatoren - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - energy consumption - energy saving - pallets - change - air flow - ventilators - optimization methods - agricultural research
Categories Bulb and Tuber Flowers / Energy
Abstract Bloembollen worden grotendeels in palletkisten bewaard, waar met behulp van een zgn. systeemwand 500 m3 lucht per m3 bollen per uur door de kisten wordt geblazen voor een optimale temperatuurverdeling en om plaatselijke ophoping van vocht en het schadelijke ethyleengas te voorkomen. Door grote drukverschillen (en:verliezen) in het systeem moet meer gecirculeerd worden dan nodig is. Reeds eerder is aangetoond dat met relatief simpele aanpassingen aan het bewaarsysteem een veel gelijkmatiger drukverdeling en minder drukverliezen konden worden gerealiseerd, waardoor minder energie nodig was. Voorbeelden van die aanpassingen zijn: afgeronde uitblaasopeningen i.p.v. hoekige, een schuine balk onderin de palletkisten, het aanbrengen van een extra luchtweerstand bovenop de stapeling, etc. In overleg met de Werkgroep Energie van het Milieuplatform Bollensector is besloten de energiebesparing die met de afgeronde uitblaasopening en de nieuwe kuubkist gerealiseerd kan worden, in een praktijksituatie te meten en aan kwekers en installateurs te demonstreren. De proeven zijn op Proefbedrijf de Noord (PPO) in samenwerking met Omnivent uitgevoerd. Dit onderzoek heeft aangetoond dat aanpassingen aan kuubkist en systeemwand in combinatie met frequentie:geregelde ventilatoren enorme energiebe sparingen opleveren. Het nieuwe ontwerp kuubkist met smallere latten en schuine balken in de bodem bespaart 35% op het energieverbruik in vergelijking met de gangbare kisten. Afronding van de uitblaasopening levert in combinatie met gangbare kisten een energiebesparing van 43% op. De combinatie afgeronde uitblaasopening en nieuw ontwerp kuubkist bespaart 50% energie ten opzichte van de gangbare systeemwand in combinatie met de gangbare kist.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.