Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442362
Title Onderzoek Weilanddepot Aanen; Gebruiksmogelijkheden voor de landbouw
Author(s) Harmsen, J.; Rietra, R.P.J.J.; Toorn, A. van den
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2442) - 50
Department(s) Climate Change
Sustainable Soil Use
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) landbouw - bagger - baggerspeciedepots - landbouwgrond - bodemkwaliteit - kwaliteitsnormen - graslanden - milieubeleid - alblasserwaard - agriculture - dredgings - spoil banks - agricultural land - soil quality - quality standards - grasslands - environmental policy
Categories Soil Pollution / Soil Chemistry
Abstract Verspreidbare bagger wordt in Nederland verspreid over aanliggende percelen en ook toegepast in weilanddepots. Het weilanddepot Aanen is in 2004 aangelegd onder de Wet Milieubeheer en de kwaliteit van de gerijpte specie voldoet bij de ontmanteling niet aan de nu geldende criteria voor verspreiden van baggerspecie (Besluit Bodemkwaliteit). Alterra heeft onderzocht of desondanks landbouw mogelijk is na ontmanteling van het depot. In 2011 en 2012 is op een deel van het perceel gras verbouwd en op een deel maïs. Uit de metingen is geconcludeerd dat het nieuw ingerichte perceel landbouwkundig kan worden gebruikt. Bij gebruik in de veehouderij (teelt van gras en maïs) zal dit leiden tot voedsel dat aan bestaande kwaliteitscriteria voldoet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.