Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442372
Title DiveLOp Flow-Cap: Ontwikkeling van een meetinstrument voor directe metingen van afvoergemiddelde concentraties en vrachten vanuit landbouwdrains en kassen naar het oppervlaktewater
Author(s) Rozemeijer, J.; Baan, B.; Jonge, H. de; Roos-Klein Lankhorst, J.; Harmsen, J.; Jansen, S.; Weert, J. de
Source Delft : Deltares - 79
Department(s) CL - Crossing Borders
Climate Resilience
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) drainage - waterverontreiniging - landbouw - glastuinbouw - monitoring - drainage - water pollution - agriculture - greenhouse horticulture - monitoring
Categories Drainage
Abstract De waterkwaliteit in veel Nederlandse sloten en plassen laat nog te wensen over. Om de belangrijkste verontreinigingsbronnen op te kunnen sporen is het belangrijk vrachten vanuit landbouwdrains en lozingsbuizen te kunnen meten. Het doel van het project DiVeLOp (Directe metingen van Verontreinigingsvrachten vanuit Landbouwdrains en kassen naar het Oppervlaktewater) was dan ook een eenvoudig en robuust meetsysteem te ontwikkelen om vrachtenmetingen mogelijk te maken voor toepassing in waterschapsmonitoring, in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) en in de glastuinbouw
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.