Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442434
Title Hoe gaat het met de zeldzame landbouwhuisdierrassen in Nederland. Deel 2: De diersoorten varken, gevogelte, hond en konijn
Author(s) Hoving-Bolink, A.H.; Boks, A.; Hiemstra, S.J.
Source Zeldzaam huisdier 38 (2013). - ISSN 0929-905X - p. 10 - 13.
Department(s) Animal Breeding & Genomics
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2013
Keyword(s) varkens - vogels - honden - konijnen - zeldzame rassen - genetische bronnen van diersoorten - pigs - birds - dogs - rabbits - rare breeds - animal genetic resources
Categories Farm and Captive Animals (General) / Animal Gene Banks and Genetic Resources
Abstract Dit artikel beschrijft hoe het gaat met de populaties van de zeldzame Nederlandse rassen met een groot voortplantingsvermogen. Dat zijn diersoorten die veel nakomelingen per keer hebben (varken, gevogelte, hond en konijn). Het Centrum voor Gentische Bronnen Nederland (CGN) inventariseert periodiek in nauwe samenwerking met Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en de rasorganisaties de gegevens over het aantal vrouwelijke en mannelijke fokdieren van de zeldzame huisdierrassen. Aan de hand van deze gegevens worden de rassen geplaatst in een risicocategorie voor de mate van bedreigd zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.