Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442494
Title QuickScan hoofdlijnennotitie 'Ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland' : globale toetsing van effectiviteit en doelmatigheid
Author(s) Bredenoord, H.; Hinsberg, A. van; Knegt, B. de; Kragt, F.
Source [S.l.] : PBL (PBL-publicatie 1101) - 13
Department(s) Biodiversity and Policy
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbeleid - natuurbeheer - agrarisch natuurbeheer - overheidsbeleid - beleidsevaluatie - nature conservation policy - nature management - agri-environment schemes - government policy - policy evaluation
Categories Nature Management (General)
Abstract Provincies en Rijk zetten met de Hoofdlijnennotitie een nieuwe lijn uit voor het natuurbeleid. Met de jaarlijkse 200 miljoen euro uit het Regeerakkoord VVD-PvdA, extra geld van de provincies en extra grond krijgt natuur een impuls. Met de uitvoering van de afspraken is een significante verbetering van Nederlandse natuurkwaliteit waarschijnlijk. Dat betekent dat de leefgebieden van veel planten- en diersoorten verbeteren en dat zij duurzaam kunnen voortbestaan
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.